BNT 2

На живо

Описание


  БНТ 2 е национален обществен канал с културно-образователна насоченост. До 9 април 2018 г. каналът има регионална насоченост, като обединява в единна програма предавания на регионалните центрове в София, Пловдив, Варна, Русе и Благоевград. Програмата на БНТ 2 се излъчва наземно чрез мрежа от цифрови предаватели, от спътник, по кабел и онлайн.

    БНТ 2 стартира точно в 12:30 ч. на 16 октомври 2011 г. на честотите на регионалните телевизионни канали на БНТ: БНТ Пловдив - Пловдив (30 и 52 канал), Смолян (50 канал), Кърджали (49 канал), БНТ Море - Варна (21 и 35 канал), Бургас (32 канал), Добрич (35 канал), Шабла (52 канал), БНТ Север - Русе (40 канал), Разград (50 канал), Силистра (21 канал), Велико Търново 31 канал), Горна Оряховица (32 канал) и БНТ Пирин - Благоевград (26 канал), Кюстендил (40 канал). В рамките на БНТ 2 се открива и регионална програма за София, излъчвана ефирно за столицата на 43 канал. БНТ 2 се появява единадесет години след спирането на втората национална телевизионна програма „Ефир 2“.